HOME 로그인 회원가입 ENGLISH

농촌진흥청 국립농업과학원 농업유전자원센터

검색

자원분양

분양만족도조사
접수번호 신청일자 분양점수 작성자 활용결과등록일자 만족도
2017-8040 2017-05-18 75 강희진 2017-05-29 5
2017-7741 2017-02-27 77 권현욱 2017-03-10 5
2014-4642 2014-02-03 10 장인환 2014-02-03 5
2013-4477 2013-11-20 10 장인환 2013-11-20 5
2013-4383 2013-09-25 10 장인환 2013-09-25 5
1